Formula Sports

Sports
50, avenue G.-D. Charlotte
L-3440 Dudelange
f1@formulasports.lu
514336

Mär sinn zwar e Sportsgeschäft op der Basis, mä mär verkafen vill méi wéi jüst nëmmen Sportartikelen. Bei eis fannt där och Kleedung - fir all Dag - fir all Portemonni - fir Kanner , fir Dammen an Hären. Ausserdem hu mär och eng grouss Auswiéhl vu Schung an allen Kategorien a Präislagen.
An schlussendlech fand där bei eis och all Artikel fir de Motorsport vum Karting bis zu Formel 1 Artikelen. Do fand där alles op eisem Site www.formulasports.lu oder op www.letzshop.lu

Eis ganz Equipe seet äch elo schon villmols Merci fir är Solidaritéit, a mär wärten alles machen fir äch ganz geschwënn nees z'empfänken an zefridden ze stellen.

NB: Och bei eis ass äre Bong 10% méi wert. D.h. bei engem Bong vun z.B. € 100 kritt där Wueren fir € 110
- - - - - - - - - - - -
Même si à la base nous sommes un magasin de sports, nous proposons beaucoup plus que du sport. En fait, chez nous vous trouverez des vêtements prêt à porter - pour tous les jours - pour chaque portefeuille - pour enfants, pour dames et hommes.
A côté des vêtements, nous avons également un très grand choix en chaussures de ville et de sport.
Et finalement nous proposons des articles pour sports moteur, du Karting aux articles authentiques de Formule 1. Vous trouverez tous ces articles sur notre site www.formulasports.lu ou www.letzshop.lu

Toute notre équipe vous remercie déjà d'avance pour votre soutien et votre solidarité et nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire aussi vite que possible dans nos locaux.

NB: Nous rajouterons un surplus de 10% à votre Bon d'Achat, c.à d. que pour un bon de p.ex. € 100
vous aurez droit à des marchandises pour une valeur de € 110