Joker Bar

Cafés
Place de l'Hôtel de Ville 31
3590 Dudelange
jokerbar.mm@gmail.com
51 27 58

Leider kenne mir iech momentan net zerwéieren, mee soubal Situatioun sech calméiert huet a jidderee gesond a monter ass, hoffe mir iech all erëm am Joker ze gesinn.

Mir wieren iech wierklech dankbar, wann dir eis an dëser aussergewéinlecher Situatioun géift ënnerstëtzen, well nëmmen zesummen, si mir staark.

Mir soen iech am viraus scho villmools Merci.

Bleift gesond! Bis geschwënn!


Malheureusement, nous ne vous servons pas pour le moment, mais dès que la situation se sera calmée et que tout le monde sera en bonne santé et en forme, nous espérons vous revoir tous au Joker Bar.

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous soutenir dans cette situation extraordinaire, car ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts.

Nous vous remercions d'avance.

Restez en bonne santé! A très bientôt!


Joker Bar